Üyelik

Üyelik Sözleşmemiz Hakkında

Aşağıdaki Üyelik Sözleşmesi Arasokak İstanbul Tasarım, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ‘nin bir markası olan SDG4Kids’in, www.sdg4kids.com internet sitesi üzerindeki Etkini Göster Platformu ile platform üyeleri arasında kullanımı düzenleyen hükümleri içermektedir.

Sisteme üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyun ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan Etkini Göster üyeliğinizi tamamlamayın. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

www.sdg4kids.com İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

Şu aşamadan itibaren sözleşmede yer alan, SDG4Kids (www.sdg4kids.com) adresi “Etkini Göster“ adıyla, bu platforma her ne surette olursa olsun bilgi veren, kullanan ve giriş yapanlar da “Üye“ olarak adlandırılacaktır. Etkini Göster’e giren, herhangi bir sayfasını ziyaret eden ve sitedeki formları dolduran her Üye, “Üyelik Sözleşmesi“nde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Tanımlar

Etkini Göster üzerinden “Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum.“ ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve '’İleri veya Kaydet ve Devam et veya Kaydet ve Çık veya Gönder veya Devam  vb.” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi sitede Üye olarak kabul edilir. Üye, www.sdg4kids.com adresinde üyenin, kendisine başkalarıyla paylaşıp paylaşılmayacağı açıkça gösterilen alanlar arasında, başkalarına gösterileceği açıkça belirtilmiş eğitim ve meslek bilgileri, ilgi alanları ve Etkini Göster çalışmasından beklentileri gibi alanlara kendi verdiği bilgilerle oluşturulan, ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, sisteme dahil olan yetkililer, paydaşlar, Koordinatör ve Öğrenme Ortağı tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım alanını tarif etmektedir.

Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Etkini Göster’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin site tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin site tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, üyeliği süresince, Etkini Göster hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Etkini Göster’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.
 2. Etkini Göster’e üye olabilmek için reşit olmayanların velisi tarafından onay alınmış olması gerekmektedir. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan üyeler için Koordinatör Öğretmenler velilerden aldığı onayları sisteme bildirecekler, üyelikler akabinde onaylanacaktır. Üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişiler ve veli onayı alınmayan reşit olmayan kişilerce üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve “Ay, Gün, Yıl“dan oluşan doğum tarihi ile reşit olup/olmadığını beyan etmiş olur ve bağlı bulunduğu kurum bu konuda gerekli onay işlemini yapar. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Üye, Etkini Göster’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple siteden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ç. Üyelerin, Etkini Göster tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden  uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususların tamamı üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,  kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sitenin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. d. Üyeler Etkini Göster’deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Etkini Göster, üyeler tarafından iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
 2. Üye profilinde bulunan bilgiler arasında, diğer üyelerle paylaşılacağı ilgili bilgi kutusunun yanında bir notla açıkça belirtilen eğitim, meslek, ilgi alanları ve mentörluk çalışmasına dair beklenti ve motivasyonu içeren yazı Etkini Göster diğer üyeleri tarafından görülebilir. Üye, bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bu bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 3. Üyeler, Etkini Göster’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı site doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 4. Üyelerin, kendi aralarında Etkini Göster aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Etkini Göster’de yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir, hiçbir şekilde Etkini Göster’in sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple Etkini Göster’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık Etkini Göster üyeye rücu hakkı vardır.
 5. Üye diğer üyelere Etkini Göster üzerinden reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.

ı. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Etkini Göster’in belirlediği ve ilgili bölümde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, Etkini Göster’in belirlediği ve ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.

 1. Her üye, Etkini Göster’de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 2. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri, www.sdg4kids-Etkini Göster üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Etkini Göster doğrudan/dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 3. Üye, ‘Etkini Göster-Hesabım’ menüsü altında sunulan “Hesabımı Kapat” butonu ile veya info@sdg4kids.com adresine “iptal talebi“ başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir.
 4. Üye, Etkini Göster aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
 5. Etkini Göster üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez, emanet verilemez. Koordinatör Öğretmen ve Uygulayıcı Okul bu konuda düzenleyici pozisyonundadır. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir, ilgili koordinatör ve kuruluşa bildirilir. Aynı okula-kuruluşa ait çoklu devirler yaşandığında sözleşme kurallarının ihlali sebebiyle okul ile devam eden sözleşme askıya alınabilir, iptal edilebilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan Etkini Göster maddi-manevi sorumlu tutulamaz.

4.2. www.sdg4kids.com-Etkini Göster’in Hak ve Yükümlülükleri

 1. Etkini Göster, sunulan hizmetleri ve içerikleri değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Etkini Göster bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Etkini Göster’in talep ettiği değişiklik yada düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Etkini Göster tarafından talep edilen değişiklik yada düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat site tarafından yapabilir. Etkini Göster tarafından talep edilen değişiklik yada düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. Etkini Göster üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Etkini Göster, sistemde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

ç. Etkini Göster’in işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Etkini Göster tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Etkini Göster, bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye siteye yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle www.sdg4kids.com-Etkini Göster’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. Teknik sorunlardan dolayı Etkini Göster yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde üyenin yaşayacağı sorunlardan Etkini Göster sorumlu tutulamaz.
 2. Etkini Göster’de yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Etkini Göster’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Etkini Göster’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, 'Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları' ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

Sınırlı Sorumluluk

Etkini Göster, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap oldukları 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Etkini Göster işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, site için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için siteden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve sitenin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

 1. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 2. Etkini Göster, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Etkini Göster’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.